På grund av hög brandrisk råder det just nu skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län, även vid särskilt iordningställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte av förbudet. Beslut om skärpt eldningsförbud har fattats av Länsstyrelsen.

När skärpt eldningsförbud råder är det förbjudet att använda engångsgrill, campingkök, eller att göra upp eld samt att grilla direkt på marken. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott. Det utökade eldningsförbudet gäller som längst till och med 31 augusti 2018.

Den 30 juli ändrades förbudet så det nu mera är tillåtet att grilla på egen tomt förutsatt att grillen är utformat så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till "egen tomt" räknas även gård till hyresrätt. Kontakta oss om du är osäkert på vart du får grilla.

Hos väderinstitutet SMHI finns en brandriskprognos för de närmaste fem dagarna. Den hittar du här.

Hos Länsstyrelsen Uppsala län finns senaste nytt gällande eldningsförbud. Läs mer här.

*Uppdaterad 31/7.