Vi på Uppsalahem har länge arbetat med hållbarhet, genom att aktivt ta ansvar för hur vi påverkar miljö, människor och samhälle. Du kan nu vara med och tycka till i en enkät inför vår kommande hållbarhetsredovisning.

Vi arbetar för hållbarhet och att minimera den negativa påverkan vår verksamhet har både miljömässigt och för samhället. För år 2015 ska vi för första gången göra en så kallad hållbarhetsredovisning, där vi berättar om det ansvar vi tar när det gäller hållbarhet.

Vi vill veta vad du tycker

Ett steg i arbetet är att ta reda på vad reda på vad våra kunder, köande och Uppsalabor tycker är viktigt att vi på Uppsalahem tar ansvar för. Därför skickar vi nu ut en enkät till urval av hyresgäster och köande. Vill du också svara på frågorna? Det tar bara några minuter. Du hittar enkäten här.

Tack för din medverkan!