Uppsalahem har fått utmärkelsen Corporate Social Responsibility (CSR) label av SGI Europe. Utmärkelsen är ett erkännande av en hög kvalitet på företagets hållbarhetsarbete.

Spelning med Jimmy Bånn på Linnéhusets innergård. Under pandemin ordnade Uppsalahem kvarterskonserter som hyresgästerna kunde se från sina balkonger, både för att göra något positivt för hyresgäster som tillbringar ovanligt mycket tid hemma i lägenheten och för lokala musiker som har fått sina spelningar avbokade på grund av corona-pandemin.

I 2021 års upplaga av CSR Label har totalt 18 europeiska bolag fått ta emot utmärkelsen efter en extern granskning av hur deras hållbarhetsarbete överensstämmer med internationella standarder. Fokus på rapporteringen låg på områden som relaterar till hanteringen av pandemin och hur företaget arbetat för att stötta både hyresgäster och det lokala samhället. För Uppsalahem som fick utmärkelsen även senast den delades ut så innebar rapporteringen även att redovisa för viktiga händelser och aktiviteter som genomförts sedan dess.

– För Uppsalahem är hållbarhetsarbetet en kärnfråga, säger Anna Freiholtz, Hållbarhetschef på Uppsalahem. Att vi nu återigen får denna utmärkelse med väldigt fina bedömningar från den externa granskningen visar att vi hela tiden tar steg för att utveckla vårt hållbarhetsarbete och ge alla våra medarbetare, hyresgäster och leverantörer möjlighet att vara med och bidra och påverka.

 

För mer information om Uppsalahems hållbarhetsarbete

Läs mer på här, eller kontakta hållbarhetschef Anna Freiholtz, anna.freiholtz@uppsalahem.se