Denna månad är alla hyresavier försenade med posten. På grund av ett bankbyte har det inte fungerat att skicka hyresavier med Strålfors.

Du kan fortfarande logga in och se din hyresavi på mina sidor. Där hittar du också information om OCR-nummer, bankgironummer och inbetalningsbelopp.