Hyrorna för alla Uppsalahems hyresgäster är nu klara. Uppsalahem hänsköt frågan till Hyresmarknadskommittén, som har meddelat sitt beslut och en överenskommelse har slutits. Höjningen blir 4,4 procent och gäller från den 1 maj 2023.

Inflationen har lett till att kostnadsökningarna har skjutit i höjden och Uppsalahem har idag ett ansträngt ekonomiskt läge. De höga kostnadsökningarna har lett till att nyproduktions- och renoveringsprojekt behöver omvärderas och vissa fall stoppas.

– Vi är tacksamma för att vi har en överenskommelse och det är bra att hyresgästerna nu får besked om nivån. Med bakgrund av historiskt hög inflationsnivå och kostnadsökningar, var vårt yrkande och behov betydligt högre. Nivån nu är något av en kompromiss, som tyvärr inte täcker våra kommande behov.  Vi kommer behöva se över investeringar och kostnadsmassan framåt, säger Mattias Tegefjord, vd Uppsalahem.

För en genomsnittlig 3:a om 75 kvm med en hyra om 8 500 kr, innebär hyresjusteringen en höjning med 374 kr/månad från och med den 1 maj 2023.

Kontakt vid frågor:
Mattias Tegefjord, VD, telefon: 018-727 36 00,
e-post: mattias.tegefjord@uppsalahem.se