Uppsalahem och Hyresgästföreningen har avslutat den årliga hyresförhandlingen och kommit överens om hyrorna för 2024.

  • Hyrorna för Uppsalahem (exklusive Frodeparken) höjs med 5,3% från den 1 april 2024. Hyrorna för lägenheterna i Frodeparken höjs med 3,3% från den 1 april 2024.

  • Hyrorna för Uppsalahems Studentstaden höjs med 4,8% från den 1 februari.

Hyresavierna för april är justerad med den nya hyran. För Uppsalahem Studentstaden läggs den retroaktiva hyreshöjningen för februari och mars på april respektive majs hyresavi.