Just nu pågår förhandling om hyror vid kvarteret Blåklinten där förnyelsebehovet är omfattande. Den förhandling som nu är påbörjad baseras på om Blåklinten ska bära hela kostnaden för förnyelsen. Alternativet är om kostnaden ska fördelas på andra delar av Uppsalahems fastighetsbestånd. I förhandlingen ska det även diskuteras vilka valmöjligheter hyresgästerna ska ha för att kunna påverka sitt boende.

Hyresförhandlingarna fortsätter under kommande vecka där vi har ambitionen att nå en trygg och hållbar överenskommelse för hur hyrorna ska komma att bli för de boende i Blåklinten. De hyresnivåer som nämnts tidigare är inget som är slutgiltigt. Förhandlingarna pågår fortfarande och när hyresförhandlingen är avslutad kommer vi att presentera överenskommelsen och de nya hyresnivåerna. För oss är det viktigt att förnya med hållbarhet, trygghet och ansvar så att hyresgästerna kan bo kvar.

Målet är att alla ska bli nöjda

”Att ta hand om hus och hyresgäster på ett långsiktigt sätt är en av allmännyttans viktigaste uppgifter och vi på Uppsalahem har alltid ett hållbart perspektiv vid förnyelse. Vår tro är att förhandlingarna ska lösas på ett bra sätt där alla ska bli nöjda med resultatet.” Säger Benny Enholm förvaltningschef Uppsalahem.

I den fortsatta processen med kommande förhandlingar är vår självklara målsättning att hitta goda lösningar för våra hyresgäster.