Uppsalahem har sedan några månader tillbaka installerat vattensparutrustningen Mimbox i tvättstugor tillsammans med tillverkararen Mimbly. Med två anslutna tvättmaskiner har Uppsalahem sparat 100 000 liter vatten och rensat bort 2,8 kg mikroplaster på 8 månader. Uppsalahem kommer nu att skala upp projektet med förhoppning att spara 750 000 l vatten och 21 kg mikroplaster årligen för de tio tvättmaskiner som ska anslutas i första etappen.

Projektet startade i januari 2022 i en tvättstuga på Kapellgärdet.

Utrustningen som installerats består av en vattensparenhet som kallas Mimbox och en uppsamlingsränna. Systemet kopplas till två tvättmaskiner där avloppsvattnet renas och återförs i tvättprocessen. Systemet passar till alla tvättmaskiner och kunden som tvättar märker ingen skillnad vad det gäller tvättresultat.

- Tillsammans med våra hyresgäster har vi potential att spara 75 000 liter vatten per tvättmaskin och år. När vi infört detta i 10 % av våra gemensamma tvättstugor blir besparingen över 5 miljoner liter vatten per år. Här har vi ett lyckat innovativt pilotprojekt som vi nu ska införa i större skala för att göra våra hyresgäster och vår miljö en ännu större tjänst, säger Per Viklund, verksamhetsutvecklare Uppsalahem.

Kunderna är nöjda med Mimbox och flera kunder har hört av sig och berättat att de gillar satsningen. För att få en mer objektiv uppföljning av kundernas upplevelse görs en särskild kundundersökning till berörda hyresgäster.

- Med resultaten från vårt gemensamma pilotprojekt ser vi vilken skillnad Mimbox gör för att erbjuda hyresgästerna en mer hållbar vardag. Uppsalahem har varit med oss från ett tidigt stadie och filtrering av mikroplaster och vattensparprojekt gör mer än vi anar för vår miljö, säger Lauok Bahaddin, account manager på Mimbly.

Kontaktperson för studiebesök/mer information:
Per Viklund, verksamhetsutvecklare Uppsalahem, per.viklund@uppsalahem.se 018-727 3643