När Årets Bygge-galan gick av stapeln på Cirkus i Stockholm – stod Uppsalahem som vinnare av det nya, och viktiga priset, Jämställdhetsbygget. Syftet med priset är att uppmärksamma satsningar som bidrar till en mer jämställd byggbransch.

Priset delades ut tisdagen 26:e mars under Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm.

– Byggbranschen är idag en av Sveriges mest mansdominerade branscher. Genom priset Jämställdhetsbygget vill vi lyfta de satsningar som görs och inspirera fler unga tjejer att söka sig till branschen, säger Ina Djurestål, produktionsingenjör vid byggföretaget Skanska och en av initiativtagarna till Jämställdhetsbygget.

Uppsalahem prisas för sitt jämställdhetsarbete i upphandlingar. Juryns motivering var:
”För att kunna åstadkomma förändring i en mansdominerad bransch krävs mod, vilja och tydliga krav. Allt detta uppfyller årets vinnare då de går i bräschen för hur man kan inspirera fler inom byggbranschen att agera för jämställdhet. Utöver det egna interna jämställdhetsarbetet lyfter Uppsalahem ambitionen till en ny nivå genom att ställa tydliga krav hos sina leverantörer. I samtliga upphandlingar bifogas en tydlig checklista för vilka jämställdhetskrav deras leverantörer förväntas leva upp till. Dessutom bidrar Uppsalahem till ökad jämställdhet genom att bedriva aktiva insatser för att öka tryggheten i utsatta områden och för att alla ska komma till tals i hyresgästdialoger. Vi inspireras även av deras vision om att bli Sveriges mest jämställda bostadsbolag.”

– Att vinna det här priset är stort, och vi är verkligen jättestolta! Vi har under en längre tid jobbat med jämställdhet och strävar hela tiden efter att bli bättre. Vi involverar både samarbetspartners och kunder i jämställdhetsarbetet, och att våra leverantörer också prioriterar jämställdhet är viktigt. Därför är jämställdhetskrav i upphandlingar numera en självklar del av Uppsalahems hållbarhetsarbete, säger Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem.

Tidigare prisade inom jämställdhet

Uppsalahem vann tidigare i år Uppsala kommuns jämställdhetspris. Priset delades ut till en verksamhet som genom aktivt och normkritiskt arbete bidragit till varaktigt jämställdhetsarbete.

– De två priserna kommer vi att fira genom att fortsätta utveckla hur vi jobbar med jämställdhet under 2019, bland annat med jämställt byggda miljöer. Just nu upphandlar vi till exempel arkitekter med kompetens på det området, avslutar Stefan Sandberg.

Fakta om priset:
Priset Jämställdhetsbygget är ett nytt pris som delas ut för första gången i år av Sveriges Byggindustrier. Priset har startats av fyra unga tjejer och drivs tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Syftet är att hylla satsningar som har bidragit till en mer jämställd bygg- och anläggningsbransch.

Kontakt vid frågor:
Stefan Sandberg, vd. stefan.sandberg@uppsalahem.se 018 – 727 34 01