Vi fortsätter nu vårt underhållsprojekt i Tuna backar.

När vi under dagens kulvertsarbete grävt 5-6 meter ner i marken stötte vi på ett objekt som vi inte kunde identifiera. För säkerhets skull tillkallade Uppsalahem polisen för att få hjälp att identifiera objektet. Polisen var på plats under eftermiddagen och avlägsnade objektet och har gett oss klartecken att fortsätta med vårt arbete.