Nu pågår årets kundundersökning. Trivsamma hem och ett fungerande boende är mycket viktigt för oss. Idag skickar vi ut vår kundundersökning till ett slumpmässigt urval av kunder. Vi vill veta vad du tycker om ditt boende, vad vi är bra på och vad vi är mindre bra på. Din åsikt är mycket viktigt för oss så att vi tillsammans kan skapa ett trivsammare boende.