Den största delen av alla lediga bostäder för uthyrning lämnas till Uppsala Bostadsförmedling. En del av bostäderna går även till andra ändamål.

Opalen 6

Just nu har vi till exempel många pågående renoveringar i våra bostadsområden och det är fler som väljer att bo kvar i sina bostäder än tidigare.

Utöver det har vi ägardirektiv som kommer från Uppsala kommun där vi ska erbjuda minst sju procent av uthyrningarna per år (92 st för 2017) till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Uthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år.

Särskilda lägenheter för nyanlända med uppehållstillstånd

Ett tillägg i ägardirektivet för i år är att vi ska erbjuda 270 lägenheter per år under 2017 och 2018 till nyanlända med uppehållstillstånd. Eftersom kommunen förmedlar dessa bostäder vidare syns dessa bostäder inte på Uppsala Bostadsförmedling.