I det nya innovationsprojektet Max4lax ska Uppsalahem med flera andra aktörer utveckla delningsbostäder för bl. a äldre kvinnor. Vissa utrymmen, som till exempel kök delas mellan de boende för att komma ner i hyra, men också för att öka trivseln. Tillsammans med KTH, Uppsala kommun, arkitektbyrån Theory Into Practice och Boföreningen Framtiden har Uppsalahem beviljats nästan en miljon i stöd från Vinnova för att utveckla konceptet. I början av 2022 beräknas Uppsalahems styrelse fatta beslut om eventuell byggstart.

Sedan 2019 har Uppsalahem jobbat tillsammans med olika samarbetspartners för att hitta lösningar för att kunna utveckla prisrimliga bostäder för äldre, vilka visat sig vara en förbisedd grupp på bostadsmarknaden. Målsättningen är en hyra på max 4000 kr i månaden.

– Att erbjuda hem för olika plånböcker och livssituationer är en av våra mest prioriterade utmaningar. Konceptet Max4lax hjälper oss att tänka nytt, utmana givna sanningar, skala ner inom vissa områden, men samtidigt skala upp inom andra som är viktiga för målgrupperna i konceptet. Genom denna innovativa satsning breddar vi boendeerbjudandet för fler, säger Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem.

I fokus för projektet finns nyproduktionsprojektet Takryttaren på Kapellgärdet. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga drygt 150 nya bostäder, varav 70 är öronmärkta för Max4lax. Konceptet bygger på en delningsbostad där ca 7 bostäder har en privat del, men därutöver delar på vissa funktioner som till exempel kök och vardagsrum, som uppmuntrar till social samvaro och trivsel. Under 2020 har Uppsalahem gjort flera interjuver med främst ensamstående kvinnor 65+ för att förstå vad som är allra viktigast för att trivas långsiktigt i ett hem.

 

– Vi behöver fler billiga bostäder i Uppsala. Med det här projektet ska vi visa att det är möjligt att bygga bra och prisvärt, om viljan och innovationen finns där, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


Projektet går nu med Vinnovas stöd in i en tydligare konceptfas. Dock kvarstår en del utmaningar, såsom tolkning av regelverk, som inte alltid är anpassad för denna boendeform, och fortsatt höga byggkostnader. Ärendet om byggstart är planerat att komma upp i Uppsalahems styrelse under 2022 inför en eventuell byggstart. Satsningen är en del i arbetet för en äldrevänlig kommun.

 

För frågor:

Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem, 0730-79 86 43

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, 018-727 13 18