Sedan 2017 har Gottsunda legat på polisens lista över särskilt utsatta områden. Polisen bedömer nu att området inte längre klassas som ett särskilt utsatt område utan istället klassas som ett riskområde. Det innebär en lägre grad av utsatthet.

I den listan över områden i Sverige som polisen bedömer som särskilt utsatta har tidigare Gottsunda funnits med. Listan delas in i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Polisen har nu släppt en uppdaterad lista där Gottsunda försvinner från särskilt utsatta områden och istället bedöms som ett riskområde vilket är ett steg i rätt riktning.  

– Vi på Uppsalahem har drygt 2500 bostäder i Gottsunda, våra hyresgäster trivs och är stolta över sitt Gottsunda. Genom våra kundundersökningar kan vi se att våra hyresgäster upplevt en ökad trygghet, här har vårt trygghetsindex ökat varje år, men nu är det även bekräftat att det stämmer med polisens arbete. Så idag delar vi den här glädjande nyheten med våra hyresgäster i området, säger Therese Berg, fastighetschef på Uppsalahems södra kontor. 
 
Polisens syfte med att sammanställa en lista över utsatta områden är att den ska vara ett stöd i hur vi tillsammans kan sätta in resurser för att åstadkomma en förbättring.  
 
– På Uppsalahem arbetar vi dagligen för ett tryggare Gottsunda. Vi är aktiva i föreningen för Platssamverkan i Gottsunda - Valsätra och har ett nära samarbete med polisen och andra aktörer i Gottsunda. Utöver det genomför vi dagligen olika trygghetsåtgärder i våra bostadsområden, allt från beskärning av buskar till förbättringar av belysningen och investeringar i utemiljön. En undersökning som vi gjort under hösten visar att 90% av hyresgästerna är trygga i sina hem,  

Att skapa trygga och trivsamma hem tillsammans med våra hyresgäster kommer alltid vara vårt viktigaste uppdrag som hyresvärd, avslutar Therese. 


Exempel på åtgärder som pågår i Gottsunda: 

Föreningen platssamverkan Gottsunda - Valsätra 
Vi är med i platssamverkan Gottsunda - Valsätra där vi tillsammans med andra fastighetsägare och Uppsala kommun kan koordinera resurser och insatser samt samarbeta för ökad trygghet och trivsel för både boende, besökare och verksamma i Gottsunda.  

Mötesplats Gottsunda 
En av våra största satsningar för barn i Gottsunda är Mötesplats Gottsunda, en social investering som vi började med 2018. Mötesplatsen har öppet varje söndag året om samt under alla skollov. Mötesplats Gottsunda gör att barnen i området har en trygg plats att vara på med närvarande vuxna när skolorna inte har öppet. Samtidigt ger det även sommarjobb och extrajobb åt ungdomar som håller i Mötesplatsen. 

Områdesvärdar 
Under 2021 introducerade vi våra områdesvärdar som jobbar kvällar och helger i syfte att öka tryggheten och bidra med närvaro ute i våra bostadsområden. De har blivit populära bland våra hyresgäster och hjälper till att synas när vår övriga personal inte är på plats.  

Trygghetsvandringar 
Likt i våra övriga områden genomför vi i Gottsunda så kallade trygghetsvandringar. Till dessa vandringar bjuds olika representanter in så som boende i området, representanter från Hyresgästföreningen, personal från Uppsalahem, andra fastighetsägare, Uppsala kommun och Polisen. Trygghetsvandringarna resulterar i åtgärdslistor som vi använder för att förbättra skötseln av den yttre miljön i området. 

EST – Effektiv samordning för trygghet 
Uppsala kommun driver ett gemensamt verktyg för att medverkande parter kontinuerligt ska kunna samla information, skapa gemensamma lägesbilder och föreslå insatser med syfte att minska och förebygga otrygghet. Uppsalahem medverkar i EST tillsammans med olika delar av kommunen samt Polisen. 

Förbättrad utemiljö   
Vi har en fin utemiljö i Gottsunda och under året har vi förbättrat den ytterligare. Vi har bland annat rustat upp en basketplan på August Södermans väg samt gjort iordning en mulitsportplan, boulplan och grillplats vid Oscar Arpis. Genom projektet från p-plats till samlingsplats har vi även kunnat omvandla en tom parkeringsplats till en mötesplats där grannarna bland annat kan ha loppisar.  

Störningsjour 
På Uppsalahem är vi måna om att hyresgäster alltid ska kunna rapportera in störningar. Vi har dygnet runt en öppen störningsjour dit våra hyresgäster kan ringa in. På sista tiden har vi arbetat med att debitera konstaterade störningar och tror att det på sikt kan leta till färre störningar. 

Tyck till turné 
Under hösten har vi också låtit våra hyresgäster Tycka till om sitt boende inför kommande renoveringar, vi har mött massvis av hyresgäster i samtal och vi vet att man trivs i området men också vad som kan bli bättre.