Målsättningen är ett mer snabbfotat trygghetsarbete med hjälp av data. – Ny teknik kan accelerera vårt innovationsarbete och ger oss bättre förutsättningar att skapa trygga bostadsområden, säger Maria Svanberg, innovationschef på Uppsalahem.

Maria Svanberg, innovationschef på Uppsalahem.

Uppsalahem har precis startat ett pilotprojekt som går ut på att använda ny smart sensorteknik med fokus på trygghet. Sensorerna samlar in data från de allmänna utrymmena i fastigheterna. Det kan vara närvaro, ljud, ljus, fukt, doft och andra  Det vill säga, sensorerna ger en stor mängd information om vad som händer i husen, utan att Uppsalahem hanterar några personuppgifter.  

– Vi kommer veta om några befinner sig i exempelvis källaren, men inte vilka – och det är oviktigt i sammanhanget. Tanken med projektet är att vi ska få mer information om när och var det är otryggt. Då kan vi sätta in rätt resurser vid rätt tid för att kunna förebygga otrygghet, säger Maeva Hachem, förvaltare på Uppsalahem.

Uppsalahem har valt att utföra piloten på tre utvalda bostadsområden där de har haft problem med otrygghet  på olika sätt. Exempel är inbrott i källare, obehöriga som vistas i trapphus, dörrar som ställs upp, skadegörelse med mera. Sensorerna är installerade och har snart samlat in tillräckligt mycket data för att ta nästa steg; nämligen att börja analysera statistik och bestämma vilka åtgärder som ska sättas in. Den här tekniken möjliggör även vissa direkta åtgärder, till exempel att lampor tänds med fullt ljus om någon har befunnit sig en längre tid i ett allmänt utrymme nattetid. Pilotprojektet kommer att pågå fram till sommaren 2022 då det följs av en utvärdering.

Piloten startade efter att Uppsalahem blev ihopmatchade med uppstartsföretaget Collectivate med hjälp av Ignite Public, som Uppsala kommun samarbetar med. Ignite Publics idé är att matcha uppstartsbolag som har innovativ höjd med större offentliga kunder. Målet är att genomföra små piloter för att testa nya arbetssätt och lösningar.

– Det här är helt nytt för oss och vi tror att vi kommer lära oss massor. Tekniken är så pass intressant att vi vill testa, och vi kommer få svart på vitt om det funkar, säger Per Viklund, verksamhetsutvecklare på Uppsalahem.

Andra delar av projektet är trygghetsronderingar och intervjuer med hyresgäster för att få deras infallsvinkel på hur tryggheten kan öka. Förhoppningen med projektet är att förebygga skador, inbrott och stök, minska kostnader för reparationer och ge en lugnare tillvaro till hyresgästerna.

- Jag är väldigt positiv till allt som görs för att råda bot på problem vi har med otrygghet. Vi bor i ett jättefint område med nybyggda hus, och det är synd att vi har sådana här problem. Det är jättebra att Uppsalahem tar det här på allvar, säger Anders Prammefors, boende i Bäcklösa som är ett av de utvalda områdena.

Pilotprojektet med smarta sensorer i fastigheten är inte bara en del av Uppsalahems trygghetsarbete, utan även ett sätt att driva utvecklingen framåt.  

– Jag blir stolt över det innovativa och trygghetsskapande arbete mina kollegor jobbar med, i tät dialog med våra hyresgäster för att hitta den bästa lösningen, säger Maria Svanberg. Detta är ett utmärkt exempel på hur innovation hjälper oss i ambitionen att bli Sveriges bästa bostadsbolag.