Den 31 maj upptäckte Uppsalahem vid en regelmässig genomlysning, att personuppgifter på ett felaktigt sätt har delats med tredje part, i det här fallet Google Analytics. Vi har kontaktat alla personer som omfattats av personuppgiftsincidenten.

Vi tar incidenten på största möjliga allvar och beklagar det inträffade. Vi tar hjälp av experter på området för att minska omfattningen av incidenten samt minimerar risken för att det ska inträffa igen. Vi ser över både våra olika systemstöd och våra processer och rutiner. Vi har självklart även rapporterat incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se) 

Om du vill veta mer om incidenten kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på dso.uppsalahem@jpinfonet.se samt att du kan få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter genom att besöka https://www.uppsalahem.se/gdpr. 

Den 14/6 skickade vi e-post till alla som är berörda av personuppgiftsincidenten. E-postmeddelandet skickades från dataskydd@uppsalahem.se.