Med gemensamma krafter startar nu fastighetsägarna tillsammans med Uppsala kommun föreningarna Platssamverkan Gottsunda-Valsätra samt Platssamverkan Gränby-Kvarngärdet. Förhoppningen är att öka tryggheten, trivseln och attraktiviteten i dessa stadsdelar.

På Uppsalahem arbetar vi alltid för att utvecklingen ska gå åt rätt håll i våra bostadsområden. 2018 bildades en fastighetsägarförening i Gottsunda, där vi tillsammans med Rikshem och Victoriahem är medlemmar. Vid föreningens styrelsemöte i november 2022 valdes även Fastighets AB Hemmaplan in som medlem.

Föreningen har nu tillsammans med kommunen bestämt sig för att växla upp arbetet ytterligare, och på ett styrelsemöte i förra vecka (den 28 april) valdes även kommunen in som medlem och delfinansiär i föreningen, samtidigt byter föreningen namn till Platssamverkan i Gottsunda-Valsätra.

Föreningen kommer att arbeta för att dela kunskap och erfarenhet mellan medlemmarna, arbeta för att öka fastighetsvärdena, samt involvera boenden i utvecklingen av Gottsunda och Valsätra.  

Fyra huvudområden identifierades som viktiga för 2023 för Gottsunda/Valsätra:
Trygghet och säkerhet
Gemenskap och trivsel
Barn och ungas uppväxtvillkor
Sysselsättning.

Medlemmarna i Platssamverkan Gottsunda och Valsätra kommer arbeta i arbetsgrupper med dessa teman under resten av året. Genom att arbeta tillsammans blir det lättare att få en samlad bild av läget och det blir lättare att skapa positiva effekter.

Samtidigt startar en ny förening för områdena Gränby och Kvarngärdet som heter Platssamverkan Gränby Kvarngärdet. Föreningen består av Uppsala kommun, Atrium Ljungberg, Rikshem och Stena Fastigheter samt de kommunala bolagen Arenor och fastigheter, Skolfastigheter samt Uppsalahem. Tillsammans ska vi identifiera, besluta om och genomföra insatser som är positiva på lång sikt för området.