Genom det unika projektet Klimaträtt ligger Uppsala i framkant när det gäller frågan om hur en smart och modern livsstil med lågt klimatavtryck kan bidra till att lösa klimathotet.

I veckan, 3-4 september, kommer representanter från städerna Berlin och Bologna för att inspireras och lära mer av Uppsalahem, UL, ICA Torgkassen, Uppsala Kommun och de andra parterna i projektet. Besökarna som kommer från Potsdam Institute fur Klimaschutz i Berlin och Urban Center of Bologna kommer även få träffa några av projektdeltagarna i Klimaträtt som kommer att förmedla sina egna intryck så här halvvägs in i projektet.

Mer om Klimaträtt

Pilotprojektet Klimaträtt är ett initiativ från bland andra Uppsalahem och ICA som vill göra det lättare för människor att minska klimatpåverkan i sin vardag. I ett första steg erbjuds hyresgäster i ett av Uppsalahems hyreshus att via en app mäta hur stort klimatavtryck ens vardag har, med målet att minska avtrycket med i genomsnitt 40%. Pilotprojektet lanserades i mars och pågår fram till oktober.

PROGRAM

3 september
Start ca 18 Mingelmiddag i klimaträttlokalen (Frodeparken Stationsgatan 42).

Kvällen inleds med ett kortare presentationspass för att övergripande presentera de tre projekten (Klimaträtt, Berlin, Bologna).

En eller ett par ambassadörer deltar, från Uppsalahem kommer Katarina Härner och Anna Rehnberg.

4 september
Under fredagen får besökarna lära känna Klimaträtt närmare när projektdeltagare berättar om sin del i projektet.

08:30 - 10:00 ICA
Plats: Konferensrum hos Uppsalahem samt besök på Torgkassen

10:00 - 11:30 Uppsalahem
Plats: Start Konferensrum hos Uppsalahem avslut Frodeparken, Stationsgatan 50. Ansvarig Therese Rydstedt + Anna Rehnberg

11:30 - 12:30 UL
Plats: Frodeparken

12:30 - 13:30 Uppsala Kommun
Plats: Frodeparken - Klimaträttlokalen: Ansvarig Björn Sigurdsson


Välkomna!