Är sociala insatser, som att anställa sommarjobbare och trygghetsvärdar, lönsamma för bostadsbolag och samhälle? I så fall: hur lönsamma? Och vilka åtgärder har högst träffsäkerhet?  Det har utforskats i projektet Räkna med hållbarhet – som nu resulterat i ett kostnadsfritt verktyg för bostadsbolag som vill beräkna det ekonomiska värdet av sociala insatser. 

Det nya beräkningsverktyget har utvecklats av Familjebostäder i Göteborg, Helsingborgshem, Svenska Bostäder, Uppsalahem, Familjebostäder i Stockholm, Malmö universitet, Sveriges Allmännytta och konsultföretaget Ramboll, med stöd av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. 

Beräkningarna kan användas för att utvärdera sociala insatser som bostadsbolag har gjort. Resultaten kan sedan bli beslutsunderlag inför kommande insatser.  

– Vi på Uppsalahem jobbar väldigt aktivt med trygghetsskapande arbete, både i den dagliga förvaltningen och skötseln och i form av aktiviteter som kan ge förbättring på längre sikt. Med hjälp av beräkningsverktyget kan vi få en tydligare koppling mellan trygghetsarbetet och vårt långsiktiga ekonomiska målsättning, säger Anna Freiholtz, Hållbarhetschef på Uppsalahem.

 

Petra Karlsson, ledningskoordinator på Svenska Bostäder och projektledare för Räkna med hållbarhet, framhåller att projektet har givit många viktiga lärdomar och insikter när det gäller att räkna på sociala hållbarhetsinsatser. 

– Vi har lärt oss mycket under projektets gång: allt från hur vi kan definiera och följa upp effekter av en social insats till hur vi kan strukturera datainsamlingen internt för att en insats ska bli enklare att värdera. Det är lärdomar vi tar med oss för att bli ännu bättre på att räkna med social hållbarhet, säger hon. 

En intressant del i projektet har varit samarbetet mellan de deltagande bostadsbolagen och samtalen om hur man arbetar med sociala insatser och likheter och skillnader i utformningen. 

Läs mer om metoden och få hela rapporten hos Sveriges Allmännytta med exempel och filer för den som vill göra beräkningar för sin egen organisation.