Ett till år av siffror och händelser på Uppsalahem finns nu sammanfattat i årets årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

Förutom att våra över 300 anställda dagligen har fokuserat på att ge god service till alla våra hyresgäster, har vi testat smarta brandvarnare, installerat ett vattensparsystem som sparat 150 00 liter vatten och samlat upp 4 kg mikroplaster i våra tvättstugor. Vi har fortsatt att fokusera på trygga och trivsamma hem, och anställt områdesvärdar som jobbar kvällar och helger i våra områden.

Vår ekonomi då? Det tuffa ekonomiska läget med högre inflation, räntor och elpriser har naturligtvis påverkat oss. Vår ekonomichef Martin Halldén kommenterar läget:

- I grunden har Uppsalahem en god ekonomi, men vi har känt av fördyringar avseende främst drift- och underhållskostnader. Vårt resultat har sjunkit från 365 mkr till 285 mkr, trots att vår omsättning ökade. Vårt marknadsvärde ser dock fortfarande stabilt ut, med ett värde om drygt 30 mdkr och vår belåningsgrad, 22%, är förhållandevis låg. I dagsläget ser vi inte heller några vakanser, säger Martin Halldén, ekonomichef på Uppsalahem.

Här hittar du alla spännande texter och siffror. Redovisningen är tillgänglighetsanpassad.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vill du se tidigare års redovisningar kan du göra det här.