I det nybyggda bostadshuset Frodeparken har Uppsalahem kombinerat ny teknik med en spännande arkitektur genom att ge byggnaden en futuristiskt utformad fasad av solceller. Den unika fasaden är Nordens största solcellsfasad för bostäder.

Skanska har som mål att bli det ledande gröna byggföretaget i Sverige. Nu premierar man kunder och samarbetspartners som ställer höga krav på resurseffektiva arbetssätt, produktionsmetoder och långsiktigt hållbara lösningar i projekt.

- Skanska vill med denna utmärkelse uppmärksamma en kund som visar mod att investera i ny teknik och på så sätt blickar in i framtiden, säger Marcus Andersson, regionchef, Skanska Sverige.

Läs mer om Skanskas gröna initiativ