Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nu för femte året i rad det höga kreditbetyget. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1 vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Kreditvärderingsinstitutet lyfter fram Uppsalahems starka ekonomi och låga affärsrisk som viktiga faktorer som bidragit till det goda betyget. Den mycket starka bostadsmarknaden i Uppsala framhålls också, liksom Uppsalahems minimala vakanser. Fastigheterna framhålls som mycket väl underhållna och med höga fastighetsvärden.

Standard & Poor’s betonar vidare det stabila kassaflödet, den låga skuldsättningen och den goda resultatutvecklingen. Sättet att styra bolaget med hjälp av en strategisk planprocess och förmågan att nå högt uppsatta mål är sammantaget viktiga beståndsdelar för det höga betyget.

-Vi är stolta över att Standard & Poor’s har uppmärksammat vår förbättrade lönsamhet och lägre skuldökningstakt. Genom att vi behåller vårt höga betyg får vi möjlighet till fortsatt fördelaktig upplåning, vilket är en viktig faktor för en hög nyproduktionstakt, menar Kerstin Joelsson.

För mer information:
Kerstin Joelsson, finanschef Uppsalahem, 018-727 34 64, kerstin.joelsson@uppsalahem.se.