Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nuvarande kreditbetyg, som var lika högt sedan 2011. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1 vilket är högsta möjliga betyget för kort upplåning.

Kreditvärderingsinstitutet lyfter fram Uppsalahems starka ekonomi och lång affärsrisk som viktiga faktorer som bidragit till det goda betyget. Uppsalahems ledande ställning på den starka hyresmarknaden i Uppsala framhålls också, liksom våra minimala vakanser. Fastigheterna framhålls som mycket väl underhållna och med höga fastighetsvärden.

Standard & Poor´s betonar vidare den låga skuldsättningen och den goda resultatutvecklingen.

- Vi arbetar medvetet och långsiktigt med att i god tid säkra Uppsalahems finansiering, det är roligt att se att detta arbete uppskattas av kreditvärderingsinstitutet, säger Mario Pagliaro, finanschef på Uppsalahem.

Kontaktuppgifter
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem
Telefon: 018 - 727 34 01
E-post: stefan.sandberg@uppsalahem.se

Mario Pagliaro, finanschef Uppsalahem
Telefon: 018 - 727 34 65
E-post: mario.pagliaro@uppsalahem.se