Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nuvarande kreditbetyg, som varit lika högt sedan 2011. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Kreditvärderingsinstitutet lyfter fram Uppsalahems starka ekonomi och låga affärsrisk som viktiga faktorer som bidragit till det goda betyget. Uppsalahems ledande ställning på den hyresmarknaden i Uppsala framhålls också, liksom våra minimala vakanser.

Standard & Poor´s betonar vidare den låga skuldsättningen och Uppsalahems goda resultatutveckling.

- Vi arbetar medvetet och långsiktigt med att stärka resultatet för att fortsätta kunna investera i nya bostäder. Överlag är det tillfredställande att se att vårt metodiska arbetssätt speglar vårt kreditbetyg, säger Mario Pagliaro, finanschef på Uppsalahem.

Under de senaste åren har Uppsalahem också stärkt samarbetet med Uppsala kommuns internbank, vilket har bidragit till en minskad refinansieringsrisk.  

 

För frågor:
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, stefan.sandberg@uppsalahem.se 018-727 34 01
Mario Pagliaro, finanschef Uppsalahem, mario.pagliaro@uppsalahem.se 018-727 34 65