Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar för 2014 ett rekordresultat och en fortsatt hög nyproduktionstakt. Koncernens resultat för 2014 är 235 (179) mkr före skatt och omsättningen ökar till 1 163 (1 101) mkr. Antalet påbörjade bostäder slutade på 406 st. (430) och antalet pågående bostäder i produktion var 1474 st.

Om effekten av genomförda fastighetstransaktioner samt poster av engångskaraktär elimineras, uppgår resultatet till 191 mkr, vilket är att jämföra med 107 mkr 2013.

Uppsalahem har under året minskat både reparations- och underhållskostnader med närmare 27 mkr, vilket är effekter av förnyelseprocesser samt ett minskande antal fukt- och vattenskador. Den varma vintern bidrar också med en minskad kostnad för uppvärmning med 7 mkr. Effektiviseringar i verksamheteten har också bidragit till att posten administration har minskat med 24 mkr.

Uppsalahems ambition är att låna max varannan krona till investeringar och det goda resultat möjliggör en fortsatt hög investeringsnivå utan att låna för mycket pengar.

 - Vi har medvetet styrt vår ekonomi och vårt resultat mot högre nivåer för att klara av kommande nyproduktions- och förnyelseprojekt. Årligen återinvesterar vi cirka en miljard kronor på Uppsalas bostadsmarknad, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Det fina resultatet ger också utrymme för att avstå från den årliga hyreshöjningen för Uppsalahems och Studentstadens kunder.

- Rekordresultatet gav oss möjlighet att avstå hyreshöjningen 2015 och hyrorna lämnas oförändrade fram till sommaren 2016. Det har varit uppskattat av många, avslutar Mikael Rådegård.

För mer information:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, 018-727 34 01, mikael.radegard@uppsalahem.se

Mario Pagliaro, ekonomichef Uppsalahem, 018-727 34 65 mario.pagliaro@uppsalahem.se

Pressbilder

Mikael Rådegård, vd

Mikael Rådegård, vd

Fotograf "Stewen Quigley, Qimage"