Idag finns trettio ungdomar från Jensen grundskola årskurs 6-9 och gör Operation Dagsverke på Uppsalahem

Under dagen ska de ska få testa på olika yrken i fastighetsbranschen och flera ska dessutom få prova på att vara chef för en dag.

Samverkan mellan skolor och arbetsliv har fått en ökad aktualitet och står högt i prio från båda parter. Därför gör vi det här tillsammans med Ung företagsamhet och Jensen grundskola. Det här blir en unik möjlighet att möta ungdomar och göra en levande presentation av våra yrkesområden och kanske kan någon hitta sitt drömjobb.

Fastighetsbranschen är anonym bland ungdomar och enbart 14% uppger att de känner till vilka yrken vi representerar. Att gå ut till skolor och berätta om våra jobb är inte det lättaste.

Under dagen får de 30 ungdomarna prova på allt från att vara VD från Studentstaden, prova på att vara kvartersvärd, till att testa på elektriker och snickaryrket.

De insamlade pengarna under Operation dagsverke går till rent vatten i Tanzania.