Under dagen den 16 augusti uppgraderar vi hela vårt passersystem i alla våra fastigheter. Det betyder att läsare i din fastighet som kräver en elektronisk nyckel/tagg slutar fungerar under en kortare tid. Passersystemet kommer inte fungera under max 30 minuter mellan kl. 08-17.

Elektronisk nyckel/tagg för att öppna bland annat dörrläsare eller porttelefoner.

Hur påverkar det här mig som hyresgäst?

Du som bor i större områden kommer inte kunna använda vårt passersystem, alltså använda din tagg för att till exempel öppna dörrar, under cirka 5-30 minuter den 16 augusti.

Du kommer inte kunna boka tvättstuga via Mina sidor på vår hemsida. Det fungerar fortfarande bra att boka tvättstuga genom bokningstavla om sådan finns i fastigheten.

Hur vet jag när passersystemet kommer ligga nere i mitt område?

Eftersom alla ändringar skickas manuellt går det inte att säga exakt tidpunkt för när passersystemet i ett område kommer ligga nere. Om du märker att du inte kan använda din tagg under dagen betyder det att vårt uppdateringsarbete pågår, och det kommer fungera igen inom kort. Du får dock vara beredd på att vänta 5-30 minuter innan passersystemet går att använda igen. Hur lång tid du får vänta beror på hur stort området du bor i är.

Vad bör jag som hyresgäst tänka på?

Du bör vara uppmärksam som vuxen att inte lämna små barn eller särskilt utsatta personer ensamma under dagen, då det finns risk att du blir tillfälligt utelåst i ca 5-30 min. Ta därför barnen med dig eller vänta till efter kl. 17.00 med att utföra sysslor som innebär att de lämnas ensamma.