Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala Vatten, Uppsalahem och STUNS fått 16 miljoner av EU:s satsning NetZeroCities. Pengarna går till två stora projekt. Det ena projektet handlar om att aktivera en koldioxidbudget som visar kommunens koldioxidutsläpp och om kommunens klimatåtgärder är tillräckliga. Det andra handlar om att aktivera cirkulära flöden.

– Det är glädjande att EU lägger märke till Uppsalas ambitiösa klimatarbete och vill hjälpa oss ytterligare att växla upp takten så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för att leda klimatomställningen. Detta ger oss också en möjlighet att visa vägen i klimatarbetet för andra städer runt om i Europa, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S).

EU-pengarna från NetZeroCities ska stödja europeiska städer att testa nya tillvägagångssätt för att uppnå snabba utsläppsminskningar. Redan i maj ska projekten vara igång och kommer att pågå under två år. Lösningar ska tas fram som gör det enkelt för kommunens invånare att leva cirkulärt och mer klimatsmart.

– Vi behöver alla bidra för att hejda klimatförändringarna. De här pengarna kommer att ge oss en extra skjuts i vårt pågående arbete att bli en klimatneutral kommun 2030. Det handlar om allt från energieffektivisering på kort och lång sikt,  satsningar för att minska utsläpp från transporter, minska klimatpåverkan från byggnation och från vår konsumtion, säger Linda Eskilsson, kommunalråd (MP) med ansvar för klimat och miljö.

Klimatet är ett prioriterat område i Uppsala kommun. Redan 2015 satte kommunen klimatmål för Uppsala i linje med Parisavtalet med prioriterade insatser som ryms i kommunens Miljö- och klimatprogram. Sedan 2021 finns ett kommunövergripande uppdrag att öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläpp i Uppsala med 10–14 procent per år fram till 2030. I Mål och budget 2023 ökar ambitionerna ytterligare där ett av fyra fokusmål är att Uppsala ska leda klimatomställningen.

För kontakt och mer information kan du läsa mer här på www.uppsala.se