Idag har Uppsala kommun presenterat en sammanställning på fastigheter och bolag man planerar att sälja. Intäkterna ska används för att finansiera vår växande stad. I pressens rapportering nämns också direkt försäljningar av Uppsalahem och Studentstaden, vilket är missvisande.

Uppsalahem och affärsområdet Studentstaden kommer att få ett uppdaterat ägardirektiv, där vi får större möjlighet att själva påverka om vi behöver sälja fastigheter och mark. Kontinuerligt har vi sålt både hus och mark tidigare, och det är något vi fortsättningsvis också kommer att göra för att klara av våra investeringar. I dagsläget finns dock inga sådana konkreta försäljningsplaner.

För att underlätta för oss, har Uppsala kommun formulerat ett nytt ägardirektiv som förväntas beslutas först i kommunstyrelsen och sen i kommunfullmäktige under maj:

För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får Uppsalahem jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder/lokaler. Eventuella försäljningar ska göras till aktörer som har ambitionen av ett långsiktigt ägande och att utveckla hyresfastigheter i Uppsala. Intäkter från dessa försäljningar ska stanna inom Uppsalahem. Sammantaget över tid ska ambitionen vara att antalet hyresrätter för Uppsalahem ska öka.