Uppsalahem vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativ i kategorin ”Klimatsmart boende”. Detta för att med stort engagemang utvecklat stadsdelen Bäcklösa med avstamp i ekosociala åtgärder och visat hur man tar ett helhetsperspektiv vid stadsdelsutveckling.

Med tävlingen ”Bästa klimatinitiativen 2021” vill Sveriges Allmännytta lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag kan bidra till en miljömässigt mer hållbar utveckling.

Uppsalahem vann kategorin "Klimatsmart boende" för att med stort engagemang utvecklat stadsdelen Bäcklösa med avstamp i ekosociala åtgärder. Med satsningar på exempelvis mobilitet, arbetstillfällen för kvinnor, miljörum, obemannade butiker och nudging för sopnedkast visar de på ett helhetsperspektiv vid stadsdelsutveckling.

– Det är fantastiskt roligt att se hur allmännyttan tar ett helhetsgrepp kring stadsdelsutveckling när det gäller ekosociala insatser. Uppsalahem visar verkligen på potentialen som finns i att tänka både ekologiskt och socialt hållbart. Satsningen i Bäcklösa är ett steg in i framtiden, säger Oliver Berger, projektledare Klimatsmart boende på Sveriges Allmännytta.

– Utmärkelsen betyder enormt mycket för oss. Ibland kan klimatsatsningar bli abstrakta, men här har vi lyckats att påverka våra hyresgästers vardag. Vi har jobbat målinriktat med att förbättra källsorteringen med positiva knuffar – där mer personal på plats och ett skyltkoncept som faktiskt lockar till sortering – har varit vinnande faktorer. Vi har kunnat följa i realtid hur nöjdheten hos våra hyresgäster har ökat, vilket är fantastiskt fint kvitto på att våra insatser fått effekt, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem.

Totalt har fem allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Uppsalahem utsågs följande vinnare i fyra andra kategorier.

• Fossilfritt: Kalmarhem
• Energieffektivisering: Gavlegårdarna
• Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden
• Klimatkrav på leverantörer: Helsingborgshem

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 187 medlemsföretag som tillsammans har mer än 750 000 lägenheter.

Mer om Klimatinitiativet och tävlingen


Läs mer om tävlingen "Bästa klimatinitiativen 2021".
Läs mer om Klimatinitiativet.

 

För mer information, kontakta:

Oliver Berger, projektledare klimatsmart boende, Sveriges Allmännytta,
oliver.berger@sverigesallmannytta.se, 073–068 93 61

Anna Freitholtz, hållbarhetschef Uppsalahem, 0767–78 97 65, anna.freiholtz@uppsalahem.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se