Nu i december 2023 blev Uppsalahem ett certifierat GPTW-bolag, vilket innebär att våra anställda har gett oss ett Trust Index™ på minst 70 (på en 100 gradig skala). 94% av våra medarbetare svarade på enkäten, vilket visar på ett mycket högt engagemang.

GPTW är en global årlig mätning, där företag som har en positiv och förtroendebaserad arbetsplatskultur certifieras. GPTW-modellen bygger på fem områden: trovärdighet, respekt, rättvisa, laganda och stolthet och totalt ett 60-tal frågor. Uppsalahem har också lagt till ett antal frågor om närmsta chef.

77% av medarbetarna håller med om att det är en mycket bra arbetsplats att jobba på. Uppsalahems chefer får också ett högt snittbetyg, där 83% ger sin chef ett högt betyg. Det som utmärker Uppsalahem är att många är stolta över att jobba här och tycker att vi på ett bra sätt bidrar till samhället och gör skillnad. Vi är också glada över att vara en arbetsplats som präglas av gott kamratskap och att nya medarbetare känner sig välkomna.

– Vårt resultat är ett fint kvitto på att de investeringar vi gjort i våra medarbetare syns i vardagen, säger Mattias Tegefjord, vd på Uppsalahem. Vi ska bli Sveriges bästa bostadsbolag med de nöjdaste kunderna och för att lyckas behöver vi också ha målinriktade, stolta och nöjda medarbetare. De senaste åren har vi jobbat hårt med att stärka ledarskapet på Uppsalahem – tydliga, stöttande och värderingsstyrda ledare har lagt en bra grund inför att vi ska leverera ännu bättre service till våra hyresgäster, menar Mattias Tegefjord, vd på Uppsalahem.

Vill du också jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser? Ansök redan idag på www.uppsalahem.se/jobb