Uppsalahem och vår ägare Uppsala kommun har beviljats ett lån om 255 mkr för renovering av cirka 370 hyresrätter i Eriksberg inom ramen för social hållbarhet. Som grund för beviljandet ligger Eriksbergsmodellen, som ökar de boendes delaktighet i renoveringsprojekt. Kommuninvest, som står bakom den nya låneformen, är ett gemensamt finanseringorgan för Sveriges kommuner och regioner.

Anna Freiholtz, Hållbarhetschef på Uppsalahem.

Social hållbarhet är en av Uppsalahems viktigaste hållbarhetsfrågor, där hållbar renovering spelar stor roll i vardagen för våra hyresgäster. Att kunna förutse vad som kommer att hända när bostaden renoveras, både gällande ny hyresnivå, inflytande över vilka åtgärder som görs och inkluderande kommunikation är nyckelfaktorer, är social hållbarhet i ett nötskal.

– Social hållbarhet finns med i allmännyttans och Uppsalahems DNA och att Kommuninvest nu beviljar oss 255 mkr i lån, är ett kvitto på vårt systematiska och långsiktiga arbete. Vi är stolta över att Eriksbergsmodellen gör skillnad i vardagen för våra hyresgäster och bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Kommuninvest har granskat Eriksbergsmodellen och systematiken bakom, som utvecklats i nära dialog med hyresgästen. Ett huvudsyfte med modellen är renoveringen ska genomföras på ett socialt hållbart sätt och minska risken för att personer i ekonomiskt svagare ställning tvingas flytta. Uppsalahem är ett av de första bolagen som beviljas ett lån för social hållbarhet i Sverige.

– Det är glädjande att se hur systematiskt Uppsalahem jobbar med det sociala perspektivet i sina renoveringar. Eriksbergsmodellen är en socialt inriktad hållbarhetssatsning som kan göra skillnad, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Modellen syftar till att utveckla en systematik för hur renoveringar i bostadsområden kan genomföras på ett socialt hållbart sätt samt minska risken för att personer i ekonomisk svagare ställning tvingas flytta. Av de 370 lägenhetsrenoveringar för vilka finansiering har beviljats har ett 60-tal genomförts.

 

För frågor;
Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem, anna.freiholtz@uppsalahem.se 

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se