Uppsalahem deltar i Uppsala klimatprotokoll, ett samarbete mellan Uppsala kommun och totalt 29 lokalt verksamma organisationer och företag. 

Gemensamt ska aktörerna i klimatprotokollet finna lokala lösningar på den globala klimatutmaningen. Nu har en uppföljning gjorts av åren 2011-2014 och resultatet visar på minskade utsläpp av växthusgaser med 11 % bland deltagande företag. Uppsalahem minskar utsläppen av växthusgaser främst genom arbetet med att energieffektivisera byggnadsbeståndet och genom egen produktion av förnybar energi (både vindkraft och sol).

Läs mer om klimatprotokollet på: www.klimatprotokollet.uppsala.se