Tillsammans med SABO och andra allmännyttiga bolag kommer vi samverka utifrån ett allmännyttigt perspektiv och ge förslag på hur hyressättningen kan utvecklas och de kollektiva förhandlingarna förbättras.

Intresseorganisationen SABO samarbetar sedan tidigare med Hyresgästföreningen för att förbättra hyressättningssystemet. Den partsammansatta hyresmarknadskommittén har bland annat antagit ett 25-punktsprogram, och samarbetet har även lett till att organisationen har satt en tidsgräns för hur länge förhandlingarna får pågå.

”Trots tidigare förbättringar finns fortfarande många saker som inte fungerar tillfredsställande i hyresförhandlingarna runt om i landet. Detta är därför en viktig och bra möjlighet att få påverka nuvarande system till det bättre, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Ambitionen är att gruppen ska redovisa sina förslag i slutet av 2017.

Förbättringar av hyresförhandlingssystemet det senaste året:

Hyresmarknadskommitténs 25-punktsprogram