Uppsalahem, Uppsalas grönaste bostadsbolag, ger ut en grön företagsobligation om 500 Mkr med en löptid om fem år, med syfte att finansiera bolagets nyproduktion med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar.

Det är framför allt Linnéhuset som kommer att finansieras med det nya lånet. Linnéhuset, som ligger i den attraktiva stadsdelen Luthagen, är certifierat enligt Miljöbyggnad silver.

Uppsalahem har en tydlig grön profil och är idag Uppsalas grönaste bostadsbolag. Bolaget har idag ett eget vindkraftverk som täcker cirka 40 % av fastigheternas elbehov. Sedan ett antal år värms de nya fastigheterna upp av koldioxidneutral fjärrvärme. Bostadshuset Frodeparken är Svanenmärkt och har Nordens största solcellsfasad som täcker cirka 60% av fastighetens elbehov.

- Samtidigt som vi har en av Sveriges högsta nyproduktionstakter, renoverar vi befintligt bestånd med ett tydligt fokus på energibesparingar. Det gröna ramverk vi nu tagit fram anger kriterierna för vår gröna upplåning Det är i huvudsak miljöklassad nyproduktion som ska finansieras, samt kommande ombyggnationer med tydligt fokus på hållbarhet, säger Mikael Rådegård, VD på Uppsalahem AB.

Uppsalahem har anlitat SEB som rådgivare och arrangör för transaktionen. Ramverket bygger på the "Green Bond Principles" - en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer. Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Oslo universitet.

Intresse för hållbara val

- Det finns ett växande intresse från investerare att välja hållbara investeringar. Genom att köpa gröna obligationer kan de bidra till en bättre miljö. För oss är det ett naturligt steg att ge ut en grön obligation eftersom vi länge arbetat med hållbarhet, påpekar Kerstin Joelsson, finanschef Uppsalahem

Uppsalahem har ett högt kreditbetyg från Standard & Poor's, AA- för långfristig upplåning, och har ett stort fastighetsbestånd i ett av Sveriges mest attraktiva tillväxtområden. Lånet uppgår till 500 mkr och har en löptid på fem år.

För ytterligare information kontakta gärna:

Kerstin Joelsson, Finanschef, 018-727 34 64
Therese Rydstedt Vik. Energichef och miljöstrateg, 018-727 35 35