2016 års pris i kategorin Framtidsindex, som delas ut på Business Arena av branschorganisationen Fastigo, har tilldelats Uppsalahem. Uppsalahem får priset för sitt långsiktiga och kreativa arbete med att locka unga till fastighetsbranschen – en bransch som kämpar med att locka nya talanger och kompetens till sig.

Många indikationer talar för att fastighetsbranschen kommer att ha problem med att rekrytera personal inom några år. Därför är det viktigt att företagen som berörs i god tid arbetar fram lösningar enligt branschorganisationen Fastigo.

 - För att locka till oss kompetenta medarbetare, behöver vi sticka ut bland dels andra fastighetsbolag men också i andra branscher. I jämförelse med de stora drakarna är vi ett litet bolag och då måste vi vara kreativa och hitta nya grepp, understryker Stefan Sandberg, vd Uppsalahem. Redan på förskolenivå försöker vi plantera att det verkar spännande med bostäder, fortsätter med Operation Dagsverke, sommarjobbare, praktikplatser, traineeprogram – listan är lång, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Stort eget ansvar

Till skillnad från många andra fastighetsbolag, får nyanställda hos Uppsalahem tidigt ett stort eget ansvar. Det i kombination med det allmännyttiga uppdraget lockar många handlingskraftiga och engagerade medarbetare till bolaget.

- När vi utvärderar varför unga söker sig till oss, vet vi att kombinationen av att göra samhällsnytta med stort eget ansvar lockar rätt individer till oss, säger Anna Lena Lehto, personalchef Uppsalahem. Vi är otroligt stolta och tacksamma för att vårt arbete uppmärksammas och också syns utåt!

För frågor:

Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, stefan.sandberg@uppsalahem.se 018-727 34 01

Anna Lena Lehto, personalchef Upppsalahem, annalena.lehto@uppsalahem.se, 018-727 34 21

Business Arena är mötesplatsen för näringslivet i Stockholms- och Mälardalsregionen. 2015 besökte över 6000 personer dagarna, över 170 partners medverkade och närmare 400 inspirerande talare fanns på plats.