Uppsalahem inleder tillsammans med Newsec en digital- och energitransformation som en del i att skapa smartare fastigheter. Uppsalahem har ambitionen att inom en femårsperiod framtidssäkra sitt bestånd genom att arbeta mer datadrivet. Tillsammans med Newsec skapas förutsättningar för att möta omvärldens krav och nå affärsplanens mål med resurseffektivitet i 700 fastigheter.

Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef på Uppsalahem.  

Dagens fastighetsägare står inför en mängd olika utmaningar med ökat fokus på hållbarhet, omfattande förändringar i energisystemet, ökade krav på elektrifiering och att i större utsträckning kunna möta omvärldens resursbehov och förändrade förutsättningar i prismodeller eller lagkrav.  För att förenkla denna resa och stötta fastighetsägare har Newsec tagit fram ett koncept som kallas ”det smarta fastighetsbolaget”. Samarbetet som Uppsalahem inleder med Newsec omfattar strategi, koncept och färdplan för implementation av bland annat teknik för säkra nätuppkopplingar, sensorer, automationslösningar och AI-värmestyrning. I första fasen handlar det om en pilotstudie och skapa förutsättningar för att på sikt skala upp.

– Nu tar vi ett rejält kliv mot den smarta fastigheten med Newsecs hjälp. Samarbetet är en viktig pusselbit för oss och om några år så tror jag vi ser ett helt annat Uppsalahem när det gäller uppkopplade, hållbara och resurseffektiva hus. Vi har valt ut en lagom komplex fastighet som startpunkt, för att kunna laborera och testa olika metoder, säger Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef på Uppsalahem.  

I en första del kommer Uppsalahem att testa konceptet på fastigheten Einar med 21 lägenheter, som ligger centralt vid Vaksala torg i Uppsala. Ett intelligent styrsystem som justerar värmen kommer att installeras som hoppas ge en besparing om 8-16%. Målet är att hålla ett jämnare inomhusklimat som är bättre anpassat efter både väder och skiftande elpriser.

– Konceptet ”det smarta fastighetsbolaget” hjälper fastighetsbolag att skapa en röd tråd i sin förändringsresa att både få smartare fastigheter, men också en organisation som kan arbeta på helt nytt sätt med den nya tekniken. Vi är glada att Uppsalahem gör denna resa med oss och blir en mall för hur andra fastighetsbolag kan arbeta på bolagsnivå med tydliga steg och implementeringspaket för att framtidssäkra sitt bestånd, Christoffer Börjesson Head of Newsec Digital Accelerator.

Konceptet som Newsec utvecklat kallas ”smarta fastighetsbolag” och baseras på ett samarbete med ÖBO (Örebrobostäder) där man arbetar tillsammans för att exportera och implementera ett beprövat industriellt koncept för minskad energianvändning, förbättrat inomhusklimat och minskad miljöpåverkan hos andra fastighetsbolag.

Kontakt vid frågor:
Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef, telefon: +46187273405, e-post: asa.engstrom@uppsalahem.se.