Nu lanseras TalangAkademin i Uppsala i samverkan med Uppsalahem. TalangAkademin erbjuder praktik på ett strukturerat sätt som anpassas efter individens förutsättningar. Målsättningen är att få personer som idag står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till arbete eller studier. Initiativet blir en fortsättning, utökning och breddning av Uppsalahems arbetsmarknadskoncept Uppsalahem Femme.

Verksamheten kommer inledningsvis att starta upp i Gottsunda och Gränby under första delen av 2022. Uppsalahem kommer att ta emot praktikanter som visat intresse för fastighetsbranschen, men också möjliggöra att våra samarbetspartners på ett smidigt sätt kan ta mot praktikanter och bidra till att få fler kommer i arbete eller studier.

– Vi ser detta som en naturlig fortsättning av Uppsalahem Femme, som hjälpt kvinnor både med studier i svenska och arbetspraktik hos oss. Vi har kunnat se goda resultat och vill nu skala upp initiativet med en erfaren partner i form av TalangAkademin och bredda konceptet till att omfatta även män, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.


Talangakademin startade 2017 på Frölunda Torg, Göteborg, med syftet att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva. Metoden är validerad och utvecklad tillsammans med bland annat Handelshögskolan i Stockholm. 56% av de som fått praktik genom TalangAkademin gick vidare till arbete eller studier under 2020.

Det känns fantastiskt att vi, tillsammans med Uppsalahem i nära samarbete med Uppsala kommuns arbetsmarknadsenhet tillsammans kan bidra till ökad inkludering och framtidstro, säger Linus Warrenstein verksamhetsansvarig för TalangAkademin. 

För frågor:
Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem, anna.freitholz@uppsalahem.se 018-727 34 89