Återbruket som ligger i en tidigare restauranglokal i Gottsunda, utgör en del av ett pilotprojekt med syftet är att göra återbruk till en enkel och tillgänglig lösning.

Lars Gustafsson, projektchef hos Uppsalahem för renoveringar i Gottsunda.

Hyllorna i butiken har fyllts med inredning och vitvaror som Uppsalahem har återvunnit från renoveringsprojekt på August Södermans väg och korttidsboendet Björngården i Gottsunda. Butiken är avsedd för Uppsalahems fastighetstekniker och hantverkare.

En ny era för "Uppsalahemveckan"

Lars Gustafsson, projektchef för renoveringar i Gottsunda, förklarar att butiken representerar en utveckling av det som traditionellt kallas "Uppsalahemveckan".

– Vid renovering kan medarbetare komma och hämta inredning och material för att använda i andra lägenheter eller fastigheter innan det går till deponi. Med den tomma restauranglokalen såg vi en möjlighet att omvandla veckan till en pop-up-butik för återbruk med målet att det ska vara lika lättillgängligt och inbjudande som att köpa nytt, säger Lars.

Utmaningar och möjligheter

Återbruk är komplicerat, ska man skala upp handlar det inte bara om att  enstaka handfat  återbrukas, utan kanske hundratals. Det finns flera utmaningar i det, allt från förvaring och lagersaldo till logistik.

– Men istället för att fokusera på svårigheterna väljer vi att se det som utmaningar som vi kan lösa längs vägen, tillägger Lars.

Lars fortsätter: – Miljonprogrammets enhetliga strukturer underlättar för oss att återanvända material. Det kan till och med vara enklare att byta ett trasigt handfat mot ett återbrukat som inte kräver några anpassningar eller nya hål i väggen.

Framtidsutsikter

Projektet kommer att fungera som en läroplattform för Uppsalahem. Här kan man utforska och lösa de utmaningar som kommer med att göra återbruk till en permanent och hållbar lösning.

– Vi siktar på en framtid där återbruk är normen snarare än undantaget. Detta är ett steg i rätt riktning för att bidra till en mer hållbar och miljövänlig värld, avslutar Lars.

Kontakt för frågor:
Linda Ryttlefors, kommunikationschef, telefonnummer: 018-727 34 22,
e-post: linda.ryttlefors@uppsalahem.se


FAKTA:
 En EU:s satsning Net Zero Cities

Uppsalahem har tillsammans med Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Stuns fått 16 miljoner av EU:s satsning Net Zero Cities. Uppsalahem ska använda pengarna för cirkulärt arbete i Gottsunda och för att skapa möjligheter för hyresgästerna att dela mer.