Svensk Solenergi delar för tolfte gången ut ”Årets solenergipris” i anslutning till sitt årsmöte under EcoForum i Älvsjö, Stockholm. 

Uppsalahems bostadshus Frodeparken med Nordens största solcellsfasad är nominerad i kategorin ”årets anläggning".

Frodeparken har nordens största solcellsfasad och är vårt första svanenmärkta hus. Huset har låg energianvändning och miljö- och hälsofarliga ämnen har uteslutits från byggmaterialet. 2014 mottog huset även Skanskas Gröna framtidspris. I år är huset nominerat av Svensk Solenergi i "Årets solenergipris".

Priscermonin hålls onsdag 22 april i anslutning till andra prisutdelningar på EcoForum.

"Årets anläggning" avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska beakta såväl ekonomi som tekniskt utförande. Avser såväl solvärme- som solelanläggningar, varför man kan överväga att dela ut två pris, alternativt dela ut ett eller flera omnämnande." Svensk solenergi.

Läs mer om Frodeparken.