Uppsalahem och Studentstaden fortsätter att uppvisa mycket goda ekonomiska resultat.

Under tre år i rad har Uppsalahems årliga hyreshöjningar gradvis minskat. För perioden 2015/2016 avser Uppsalahem och Studentstaden att lämna hyrorna oförändrade.

För Uppsalas bostadsmarknad är det viktigt att man har två ekonomiskt uthålliga bolag, som klarar av att hantera en mycket hög nyproduktions- och renoveringstakt. Prognoser inför kommande period 2015/16 ger dessutom utrymme för att avstå hyresjustering.

 - För mig är det viktigt att våra kunder får del av vårt goda resultat. På årsbasis kommer det att betyda en bättre privatekonomi för våra kunder, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Bättre resultat än väntat

Uppsalahemkoncernens (inklusive Studentstaden) går bättre än prognostiserat, trots en fortsatt historiskt hög nyproduktionstakt. Ett lågt ränte- och inflationsläge bidrar, en aktiv styrning, samt att bolagen har större hyresintäkter beroende på att fler nya bostäder tillkommer.

 - För studenter har varje krona mer i plånboken betydelse, och jag tror att de blir glada för den tidiga julklappen, hoppas Benny Enholm, vd Studentstaden.

Upplägget gäller den årliga hyresjusteringen. Däremot om hyresgäster väljer nya tapeter eller

t.ex. golv eller andra standardhöjande åtgärder som fiber, så kommer hyran att justeras enligt gällande överenskommelser.

För frågor:

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem 018-727 34 01

Benny Enholm, vd, Studentstaden 018-727 34 85