Uppsalahemkoncernen redovisar ett delårsresultat på 174,4 Mkr. (179,4 mkr) för perioden 1 jan–31 aug 2015. Delåret präglades av stora satsningar för att minska miljöpåverkan.

Opalen 5
Uppsalahems omsättning för perioden ökar till 816,6 (767,5) mkr, vilket dels beror på ökad inflyttning i nyproduktion och dels ökade hyresintäkter i takt med att fibernät installeras i beståndet. 

- Uppsalahem har ett bra resultat, vilket är effekten av långsiktig ekonomistyrning i kombination med låg inflation och ränta. Våra ekonomiska resurser används i huvudsak för att motverka bostadsbristen i Uppsala, men även för att minska vår negativa påverkan på miljön, uppger Mikael Rådegård, koncernchef. 

Hållbara val

Under perioden har Uppsalahem emitterat en grön företagsobligation om 500 mkr, med syfte att finansiera bolagets nyproduktion med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. Uppsalahems vindkraftverk har också tagits i drift, vilket beräknas täcka cirka 40 % av behovet av fastighetsel. Dotterbolaget Studentstaden i Uppsala AB har miljöcertifierats.

- Ett orosmoment, säger Mikael Rådegård, uppstår när vi ser på utvecklingen av mark- och byggkostnader, som i slutändan tyvärr får effekt på hyressättningen.
 
Koncernen planerar att starta ett antal större bostadsprojekt under hösten, och målet är att cirka 500 bostäder ska påbörjas innan årets slut. Uppsalahemkoncernen har för närvarande cirka 1 000 bostäder i pågående nyproduktion. 

Läs vår delårsrapport här

För frågor: 
Mario Pagliaro, ekonomichef, 018-727 34 65