Uppsalahem har påbörjat en försäljningsprocess av bostäder i Almunge och planerar för riva ett bostadsområde i Länna, för att inom en 5 årsperiod bygga fler bostäder på samma mark.

Samtidigt inleder vi en renoveringsprocess för ett fyrtiotal bostäder på Södra Långåsvägen i Björklinge. Försäljningen, renoveringen och planerna på nyproduktion är ett led i Uppsalahems arbete med att utveckla närvaron i ett antal utvalda tätorter utanför Uppsalas centrum.

Under hösten 2016 har Uppsalahem upprättat en plan för hur vi ska utveckla närvaron i tätorterna utanför Uppsala. I dag äger och förvaltar vi över 90 % av de befintliga hyresrätterna i orter som t ex Storvreta, Länna, Björklinge, Bälinge och Almunge. Uppsala växer kraftigt och Uppsala kommun har nyligen presenterat ett förslag till landsbygdsstrategi, som är en av pusselbitarna bakom Uppsalahems kommande planer.

- Vi har under ett antal år funderat över hur vi ska göra med kommande renoverings- och nyproduktionsplaner i tätorterna utanför Uppsala. Det är ingen enkel match att få ihop både ur ett lönsamhets- och riskperspektiv, säger Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem. Dessutom behöver vi ge plats för nya och mindre hyresvärdar att växa. Genom att sälja fastigheter och tillhörande mark öppnar vi nu upp för den möjligheten.

Gamla hus rivs och ger plats för nya

Uppsalahem kommer att inom en tre årsperiod att riva två fastigheter i Länna med totalt 14 hyresrätter på Kalle Blanks väg 1-7. Hyresgästerna kommer att erbjudas nya bostäder inom Uppsalahems bestånd. Uppskattningsvis finns utrymme för minst det dubbla antalet bostäder på samma mark och planen är att komma igång med nyproduktion så snart som möjligt efter rivning.

I Almunge säljer vi två bostadsområden på Lillsjövägen 6-14 samt 13 A-C. Försäljning kommer att ske till en annan hyresvärd och de befintliga hyresgästerna behåller tillsvidarekontrakt med den nya hyresvärden.

För frågor:
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, 018-727 34 10, stefan.sandberg@uppsalahem.se
Sara Westberg, fastighetsstrateg Uppsalahem, 018-727 34 85, sara.westberg@upsalahem.se