Uppsalahems hyresfastigheter i Eriksberg byggdes under 1950- och 60-talen och står inför en nödvändig och av många önskad renovering. Nu har Uppsalahems styrelse beslutat att införa en renoveringsmodell där varje hyresgäst själv väljer nivå på renoveringen utifrån behov, önskemål och boendesituation. Modellen får namnet Eriksbergsmodellen.

För att lägenheterna i Eriksberg ska vara fortsatt funktionsdugliga och möta framtida krav på boende kommer alla Uppsalahems fastigheter i Eriksberg genomgå en teknisk renovering. En fast basnivå kan kombineras med ett flertal frivilliga val. Basnivån omfattar den mest grundläggande renoveringen
som badrum, ventilation och ny el och innebär en så låg hyreshöjning som möjligt. I tillägg har hyresgästen möjlighet att också renovera köket, byta ut golv och väggar samt välja till t ex diskmaskin. Den som vill har alltså möjlighet att få sin lägenhet helt renoverad.

– För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga med den nya hyran efter renoveringen. Eriksbergsmodellen är framtagen med olika nivåer för att erbjuda alla ett långsiktigt och hållbart boende och samtidigt ge hyresgästerna möjlighet till inflytande över sin boendesituation. Vi vill skapa förutsättningar för socialt hållbara områden, med fler människor i rörelse, bättre service och trygga bostäder att leva i, säger Elnaz Alizadeh (S), ordförande, Uppsalahem.

Enskild utvärdering för varje fastighet

För att säkra möjligheten till lägsta möjliga hyresnivå för den enskilda hyresgästen gör Uppsalahem en noggrann utvärdering av renoveringsbehovet i varje fastighet och fastslår därefter en lägsta renoveringsnivå, den så kallade basnivån. Enligt en beprövad och uppskattad arbetsmetod hjälper sedan en ombyggnadssamordnare hyresgästen i processen med de individuella valen.

– Det går bra för Uppsala som idag är en av Sveriges snabbast växande städer. Uppsalahem är en del av den goda tillväxten och 30 000 uppsalabor bor hos oss. Vi är stolta över Eriksbergsmodellen och ser att det här är en metod som vi ska kunna utgå ifrån och anpassa till kommande renoveringar i vårt fastighetsbestånd, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Beslutet om Eriksbergsmodellen innefattar att hyresnivån för renovering i Eriksbergs första etapp (Marmorvägen 9) enligt basnivån bör vara en höjning på omkring 25 procent. Inom kort inleds hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Renoveringen av den första etappen är planerad att påbörjas under 2018. Projektet i Eriksberg kommer att pågå under 10-15 år. 

 

Fakta: 

  • 9 av 10 hyresgäster trivs i Eriksberg
  • 4 av 5 hyresgäster känner sig trygga i Eriksberg
  • 7 av 10 hyresgäster i Eriksberg anser att deras fastighet måste renoveras
  • 2 av 3 hyresgäster i Eriksberg anser att deras egen lägenhet måste renoveras
  • Snyggare lägenhet, nytt kök, modernare badrum och högre kvalitet på fastigheterna ser hyresgästerna mest fram emot vad gäller renoveringen 

Källa: Telefonundersökning som genomfördes av Novus på uppdrag av Uppsalahem under perioden 9-28 augusti. Totalt har 300 intervjuer genomförts bland Uppsalahems hyresgäster i Eriksberg, 18 år och äldre.

 

För mer information: 
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, 0708-24 89 01, stefan.sandberg@uppsalahem.se
Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, 0730-48 89 59 linda.ryttlefors@uppsalahem.se