Många av Uppsalahems fastigheter börjar bli över 60 år gamla och det är dags att renovera. Därför har Uppsalahem styrt om från en period med nyproduktion till att fokusera mer på hållbar renovering i sina bostadsområden. Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen – renovering av Granitvägen, där hyresgästerna får bo kvar i lägenheterna under renoveringen.

Granitvägen ligger i Eriksberg.

Under 2018/2019 påbörjade Uppsalahem renoveringen i Eriksberg. Där ska de kommande 10 åren ca 1500 lägenheter renoveras. Renoveringen startade med 56 lägenheter på Marmorvägen och hyresgästerna evakuerades till tillfälligt boende i moduler eller andra lägenheter. Nu har hälften av hyresgästerna flyttat tillbaka och efter årsskiftet flyttar andra hälften hem igen. I samband med det så går renoveringen vidare till Granitvägen.

– Våra hyresgäster ska ges en ordentlig möjlighet till inflytande och delaktighet både innan och under renoveringen. Genom att välja grad av renovering, kommer våra hyresgäster kunna påverka den framtida hyran. Samtidigt har Uppsalahem högt satta klimatmål och ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda Uppsalaborna hem i generationer framöver, menar Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem.

Nästa etapp av renovering

Renovering av Granitvägen 4–12, totalt 315 bostäder, planeras att starta under 2020. Andra bostadsbolag har med framgång provat metoden med kvarboende under renovering, något som Uppsalahem väljer att prova efter samtal med hyresgäster i området. Kvarboendet blir en viktig pusselbit i att renovera hållbart, genom att både hålla nere kostnader samt att ge hyresgästerna tryggheten med att få bo kvar hemma.

– I samtal med våra hyresgäster så vet vi att det är innebär en stor omställning och oro med att flytta till ett tillfälligt boende under renoveringen. Vi har lyssnat på hyresgästerna och vi öppnar möjligheten att bo kvar medan vi renoverar, berättar Sara Westberg, chef för Fastighetsutveckling på Uppsalahem.

För frågor:
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem 0708-24 89 01, stefan.sandberg@uppsalahem.se
Sara Westberg, chef Fastighetsutveckling, 0730-79 86 43, sara.westberg@uppsalahem.se