Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge.

En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

Under hösten 2014 gjordes en analys av underhållsbehovet och utgångsläget är sämre än den inledande bedömningen. Till exempel har konstruktionen av husen lett till att markfukt tränger genom grunden och orsakar fuktskador. Under vintern 2014 har prover tagits på inomhusmiljön och resultaten visar att det finns avvikelser i luften som beror på mikrobiella skador och/eller kemiska skador i fastigheterna. Dessa avvikelser kan i förlängningen ge upphov till risk för ohälsa.

Husen är i för dåligt skick

 - Att vi river hus hör till ovanligheterna, men den samlade bedömningen av renoveringsbehovet, konstruktions- och inomhusproblemtiken, gör att vi inte har något val, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I Björklinge ligger fastigheterna på Spelmansvägen 3A-G och 5A-T och 23 hushåll berörs. I Bälinge ligger fastigheterna på Klockarbolsvägen 2-8 och 21 hushåll berörs.

 -  Vi har redan påbörjat arbetet med att erbjuda våra kunder nya bostäder. Att behöva flytta från sitt hem är svårt för många, men vi är övertygade om att det är den bästa lösningen i förlängningen, menar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I dagsläget finns inga beslut om hur marken kommer att användas i framtiden.

För frågor:

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, 018-727 34 22