Uppsalahem har som första bostadsbolag i Sverige blivit professionell medlem i Effektfullt för att stärka arbetet med att effektutvärdera sitt hållbarhetsarbete.

Pressbilder på Annica Johansson verksamhetschef på Effektfullt och Anna Freiholtz hållbarhetschef på Uppsalahem.

Uppsalahems ambition är högt ställd inom hållbarhetsfrågorna och företaget arbetar aktivt med att nå målen i Agenda 2030. Arbetet med att säkerställa att insatserna ger önskad effekt drivs av Uppsalahems hållbarhetsavdelning tillsammans med förvaltningen, ekonomiavdelning och avdelningen för fastighetsutveckling.

– Vi på Uppsalahem är väldigt glada över att vi har blivit medlemmar i Effektfullt. Som första bostadsbolag i Sverige hoppas vi också kunna inspirera branschen att utveckla arbetet med effektmätning för att bidra till samhällsnytta och hållbara bostadsområden.”, säger Uppsalahems Hållbarhetschef Anna Freiholtz.

Effektfullts verksamhetschef Annica Johansson välkomnar Uppsalahem som ny medlem.
- Vi är mycket glada över att få välkomna Uppsalahem som professionell medlem i Effektfullt. Boende är en central del i människors liv och har en direkt påverkan på deras vardag och mående. Genom att som bostadsbolag följa upp vilken skillnad man gör kan man använda resultaten för att lära, och i förlängningen göra ännu större samhällsnytta. Vi ser med glädje fram emot att följa och vara en del av Uppsalahems effektresa!

För frågor
Anna Freiholtz, hållbarhetschef, Uppsalahem, anna.freiholtz@uppsalahem.se 
Annica Johansson, verksamhetschef, Effektfullt, annica@effektfullt.se