Uppsalahems styrelse har fattat beslut om att slopa inkomstkrav vid nyuthyrning av bolagets bostäder. Det tidigare kravet om att kunna uppvisa inkomst sex månader framåt i tid tas bort.

Idag finns olika typer av anställningsformer, som gör att det kan vara svårt att uppvisa en inkomst sex månader framåt. Projektanställningar, timanställningar eller kortare anställningsformer gör att det finns olika sätt att finansiera hur man betalar sin hyra. Uppsalahem vill nu underlätta för fler att få en hyresrätt och förenkla regelverket.

Modernare regelverk 

- Uppsalahem anpassar nu sina regler efter hur samhället ser ut och jag har stort förtroende för att människor själva kan avgöra vilken hyra man har möjlighet att betala, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Redan idag betalar 98 % av Uppsalahems hyresgäster sin hyra i tid. Runt om i Sverige har flera kommunala bostadsbolag redan slopat inkomstkravet, som t ex Mimer i Västerås.

- För Uppsalahems styrelse är det viktigt att ha tydliga och transparenta regler. Med det förenklade regelverket blir det nu enklare för alla, inte bara de med fasta tjänster, att få en hyresrätt hos Uppsalahem, menar Elnaz Alizadeh (s), styrelseordförande Uppsalahem. 

Den nya uthyrningspolicyn träder i kraft fr om den 5 mars 2018. Du hittar policyn i sin helhet på www.uppsalahem.se

 

För frågor:

Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, 018-727 34 01 stefan.sandberg@uppsalahem.se

Elnaz Alizadeh, ordförande Uppsalahem (s), 070-301 11 14 elnaz.alizadeh@pol.uppsala.se  

Uthyrningspolicyn i korthet:
1. Hyresgästen ska vara fyllda 18 år.
2. Kreditupplysning görs på samtliga nya hyresgäster. Ny hyresgäst får inte ha:
 - fler än en betalningsanmärkning
 - aktuell skuld till Uppsalahem AB eller annan fastighetsägare o skuld hos Kronofogdemyndigheten
3. Hyresgästen ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från tidigare egna boenden gällande exempelvis betalningar, störningar och skulder, samt styrka uppsägning av nuvarande hyresbostad i Uppsala län.