I våras tecknade Uppsalahem, efter avslutad upphandling, ramavtal med NCC, Peab och Skanska för kommande nyproduktion. I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande – byggbolagen förbinder sig att ta emot och utbilda praktikanter i samarbete med Uppsalahem i pågående projekt.

Årligen går Uppsalahem ut med ett tiotal anbudsförfrågningar gällande nyproduktion till ett sammanlagt värde om nästan en miljard. Anbudsarbete är kostsamt och tidskrävande både för både Uppsalahem och byggentreprenörer.

- Genom vårt avtal sparar vi både tid och pengar. Vi får nu tre etablerade samarbetspartners som kommer att hjälpa oss att få fram ännu fler hyresrätter snabbare, säger Lars Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem.

Klausul om socialt ansvarstagande 

I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande för byggbolagen, som förbinder sig att ta emot praktikanter i alla pågående projekt som beställts av Uppsalahem.

- Vi tar ett långsiktigt ansvar – dels ser vi till att byggbranschen får en återväxt med duktiga unga människor och dels ser vi till att fler kommer i arbete, menar Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

Avtalet är på 3+1 år och projekten ska fördelas lika mellan de tre företagen och sker i partnering/samverkan. Kommande byggstarter under perioden finns bland annat i Luthagen, Sala backe samt Bäcklösa (Norra Sunnersta).

För mer information:
Lars Gunnar Sjöö, byggchef Uppsalahem, 018-727 34 45