I augusti hälsades Abeer, Yirgalem, Kashan och Yusra välkomna till Uppsalahem, som är deltagare i det nya projektet Uppsalahem Femme. Projektet genomför Uppsalahem tillsammans med Uppsala kommun och det kommer att pågå under ett år.

Deltagarna i Uppsalahem Femme – Abeer, Yirgalem, Kashan och Yusra.

Projektet är en del av Uppsalahems arbete med globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och mål 5 – Jämställdhet. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och är en förutsättning för en hållbar utveckling. Uppsalahem Femme som kommer att ge fyra kvinnor med utländsk bakgrund möjligheten att under ett år både få utbildning och komma ut i arbetslivet.

Deltagarna går nu en 6 veckor lång utbildning inom lokalvård, källsortering och yttre enklare fastighetsskötsel. Sedan kommer deltagarna att arbeta halvtid hos Uppsalahem samtidigt som de studerar svenska språket (SFI) på halvtid.

–
 Att ge kvinnor i utanförskap en fot in på arbetsmarknaden är en viktig jämställdhetsfråga, men också en viktig bostadssocial fråga något vi arbetar aktivt med i vårt hållbarhetsarbete. Människors ställning på bostadsmarknaden styrs av kunskap och möjligheten att försörja sig. Vi hoppas att projektet kommer att ge ringar på vattnet, dels för deltagarna i projektet men också för våra hyresgäster där våra nya medarbetare kommer att vara en viktig del i att skapa trygga och trivsamma hem, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

- Vårt fokus är kvinnors möjligheter. När en kvinna lyfts från utanförskap ger det en vinst för hela familjen. Framförallt för barnen som måste ha bra förebilder och få uppleva att föräldrarna går till jobbet varje dag. Vägen till jämställdhet sker via utbildning och arbete och här kan Uppsalahem Femme göra skillnad. Trygghet och trivsamhet infaller inte bara till Uppsalahems hyresgäster utan också till deltagarna och deras närmaste, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande arbetsmarknadsnämnden.

 

För mer information: Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem, anna.freiholtz@uppsalahem.se 018-727 34 89